Vejledning til Chipdrive!

Tidsregistreringssystem Chipdrive Driver Card Solution

– til udlæsning af førerkort og data fra lastbil.

Programmet er installeret på Compaq computeren på Rasmus´s kontor. Før indlæsning af førerkort og data fra lastbil, logges på med brugernavn: CD og adgangskode: lifttransport##01

Programmet startes ved at dobbeltklikke på symbolet for Driver Card Software.

På startskærmen kan vælges mellem Fører og Køretøjer.

Indlæsning af Førerkort

Kortet placeres i kortlæseren, med chip siden op ad.
Indlæsningen begynder med det samme, når der står “0” ud for dit navn er indlæsningen afsluttet.
Programmet er indstillet til at acceptere op til 21 dage mellem hver indlæsning.

Fartskriver i lastbil

Indikator for hukommelse:

Grøn, under 75 % hukommelse brugt.

Gul, over 75 % hukommelse brugt.

Rød, hukommelsen er brugt.

  1. Slå tændingen på lastbilen til.

  2. Sæt firmakortet i slot 2.

  3. Sæt førerkortet i slot 1, uden førerkort i slot 1 udlæses kun data fra fartskriveren.

  4. Sæt digiVu i stik til udlæsning. Udlæsning starter automatisk, færdig når indikator for aktivitet skifter fra gul til grøn.

  5. digiVu kan fjernes. Skifter indikatoren for aktivitet, fra gul til rød, er der opstået en fejl under udlæsning. Fjern digiVu fra fartskriveren og gentag udlæsningen fra pkt. 4.

Bemærk, i forbindelse medudlæsning af data, kan der komme en fejlmeddelelse i fartskriverens display, hvilket skyldes dage uden data, ændring af registreringsnummer o.l.

Fortsæt udlæsning indtil den er færdig jf. pkt. 4, tryk efterfølgende OK på fartskriveren.

Overfør data til server via digiDock

  1. Indsæt diguVu i digiDock

  2. Overførsel starter automatisk, er færdig når indikator for aktivitet skifter fra gul til grøn.

  3. digiVu kan fjernes. Skifter indikator for aktivitet fra gul til rød, er der sket en fejl underoverførselen.

Tag digiVu ud af digiDock og gentag pkt. 1 til 3.