Historiske data, eller hvor har den været?

Når der opstår behov for at se hvor en maskine har været, kan menupunktet Lejeposteringer bruges.

Findes under Lager – Kartotek – Lager – Lejeposteringer

Det skærmbillede der kommer når du klikker på Lejeposteringer, kan ændres efter dine behov, med en individuel brugertilpasning.
Brug Ctrl+Alt+F6

Flytning af felter

Marker et felt og hold musetasten nede, træk feltet til den ønskede position.

Felter kan tilføjes med F2 eller slettes med Alt F9.

Rudens bredde afgør hvor mange felter der medtages i oversigten, de resterende felter vedrørende den markerede maskine vises nederst på ruden.

Den individuelle brugertilpasningen afsluttes med at klikke på Yes.