Medarbejderudviklingssamtalen (forkortet MUS) er en samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder, som handler om medarbejderens trivsel, samarbejdet og den personlige og faglige udvikling.

En MUS-samtale kan give ledere og medarbejdere lejlighed til at afklare og udfordre forventningerne til hinanden og kan være med til at supplerer den løbende dialog i hverdagen. MUS kan også være med til at styrke gode relationer og samarbejdet mellem leder og medarbejdere.

Det kan du få ud af MUS som medarbejder:

  • Du får større indflydelse på din arbejdssituation
  • Du udbygger dine kompetencer
  • Du kender din leders forventninger
  • Du får feedback på sin indsats

Det kan du få du ud af MUS som leder:

  • Du lærer medarbejdernes kompetencer, styrker og ønsker at kende
  • Du finder ud af, hvad der motiverer den enkelte
  • Du får feedback på din lederstil
  • Du styrker sammenhængen mellem virksomhedens mål og strategier og medarbejdernes kompetencer

Som forberedelse til samtalen, kan du udfylde virksomhedens MUS skema. Skemaets side 1 og 2 udfyldes og medbringes til samtalen, efter samtalen udfylder medarbejderen side 3 efter behov.

Skemaet kan gemmes i C5, under medarbejderprofilen. Da skemaet kan indeholde personlige og følsomme oplysninger, er det frivilligt om man vil gemme det under C5 dokumenthåndtering. Vælges det ikke at gemme i C5, skal samtaleskema gemmes på papir hos både leder og medarbejder.

Det er vigtigt at både leder og medarbejder husker at følge op på samtalen, særlig med fokus på at indgået aftaler overholdes.

Skemaet findes i C5, under Generelt  Kartotek  Medarbejdere.

Åben Medarbejderkartotek Find og marker den ønskede medarbejder.

Tryk Ctrl N vælg Nyt. Der åbnes et vindue med Dokumenttyper

Vælg det ønskede dokument og dobbeltklik. Word åbner dokumentet (se Taskbar).

Skriv de relevante oplysninger og vælg Gem under Filer.

Dokumentet gemmes på virksomhedens server, under C5 dokumenthåndtering med dags dato.

Eksisterende dokumenter kan åbnes og ajourføres, hvorefter de gemmes med ny dato/tid.

Skema til medarbejdersamtaler, er oversat til Polsk!