I forhold til A. O. Materiel Udlejnings samarbejdsparter, kunder og myndigheder m.v. er det vort mål at kunne godtgøre, at A. O. Materiel Udlejning A/S opfylder de krav til kvalitet af materiel og service, DRA (Danish Rental Association) stiller til sine medlemmer samt sikre, at A. O. Materiel Udlejning på alle punkter har overblik over og efterlever lov – og myndighedskrav omkring arbejdsmiljø og eksternt miljø.

Rasmus Andersen

Certificeringen kræver at A. O. Materiel Udlejning A/S lever op til procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force

GODKENDT VÆRKSTED UNDER LIFTKONTROLORDNINGEN 
Værkstedet er godkendt til, at udføre lovpligtigt årseftersyn og reparationer på mobile personløftere under Liftkontrolordningen.
Årsbedømmelse 2014   årsbedøm2014